U bent hier

Home

De Lokale Agenda 21 van Sint-Pieters-Woluwe

Hoe alles begon?

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe stelde in sept 2008 haar kandidatuur voor de projectoproep Agenda Iris 21 opgezet door het Brussel Hoofdstedelijk Gewest. Haar project werd weerhouden en er werd tevens een financiële steun (150.000 € + 25.000 €) toegekend, evenals en een methodologische hulp om haar acties op het gebied van duurzame ontwikkeling beter te structureren.

Sinds februari 2009, tekende het College van Burgemeester en Schepenen de Engagementen van Aalborg. Dit handvest, in 2004 door een aantal Europese gemeentebesturen opgesteld , heeft de aanmoediging van de toepassing van de beginselen van duurzame ontwikkeling op het lokale beheer tot doelstelling.

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe begint dan, met de steun van Leefmilieu Brussel, haar eigen actieplan voor duurzame ontwikkeling uit te werken.

Volgens welke methode?

De inwoners en het gemeentebestuur zijn bij dit hele proces betrokken, onder meer door een deelname aan de in 2009 en 2010 opgezette Forums 21. De oefening bestaat uit verschillende stappen:

1) een diagnose stellen over de sterke en zwakke punten van de gemeente ter zake;
2) doelstellingen stellen om de sterke punten te verduurzamen en de zwakke punten te verbeteren;
3) de concrete acties uitkiezen om deze doelstellingen te bereiken.

Het resultaat?

De lokale Agenda 21 van Sint-Pieters-Woluwe of een plan van 70 op het lokale niveau op te zetten acties. Het document werd door het College van Burgemeester en Schepenen en door de Gemeenteraaden in december 2011 goedgekeurd.

Deze internetsite stelt het op een dynamische wijze voor. U kan er 5 uitgekozen thema’s en  21 grote vastgestelde hoofdlijnen terug vinden.  De 'actiefiches' geven U een uitgebreidere uitleg over de uitgewerkte projecten.