U bent hier

Home » Lokale Agenda 21 » Bestuur en burgerdeelname

Hoofdlijn 3 - Naar de ontwikkeling van een evaluatie- en interne controlecultuur van de gemeentelijke actie

Doelstelling

  • Versterken van de gemeentelijke acties en projecten voor een voortdurende verbetering.

Reeds uitgevoerd

  • Jaarverslag.
  • In 2010 opgestart SELINOS-project met het oog op een verbetering van de processen en de reorganisatie van het gemeentebestuur.