Liens

U bent hier

Home » Lokale Agenda 21 » Bestuur en burgerdeelname

Hoofdlijn 4 - Naar een grotere deelname van de inwoners en de lokale actoren in het leven en de beslissingen van de gemeente

Doelstellingen

  • Het gemeentebestuur gastvrijer maken.
  • Diversifiëren van de communicatiewijzen om een maximum aan burgers te bereiken.
  • De inwoners en lokale collectiviteiten ondersteunen in hun rol van actieve burgers.

Reeds uitgevoerd

  • Onthaal van de nieuwe inwoners.
  • Burgerontmoetingen ("Rencontres citoyennes").
  • Wekelijkse ontmoetingen met de aangelanden van de wijken (alle zaterdagen en ter plaatse).
  • 21 Forums voor de diagnostiek en de nieuwe mogelijkheden voor de agenda 21.
  • 4 raadgevende comités: gehandicapte personen, sport, ontwikkelingssamenwerking, ouderen.
  • Opzetten van een gemeentelijk samenwerkingsnetwerk door de sociale coördinatie (www.info1150.be).
  • 2 duurzame wijken: Vogelzang en Mooi-Bos.