Liens

U bent hier

Home » Lokale Agenda 21 » Energie

Hoofdlijn 1 - Naar een sensibiliseren van de publieke en private actoren voor het rationeel energieverbruik (REG)

Doelstellingen

  • Sensibiliseren en responsabiliseren voor het rationeel energiegebruik van het gemeentelijk personeel.
  • Sensibiliseren en steunen van de private actoren bij hun REG-afhandelingen.

Reeds uitgevoerd

  • Organisatie van kosteloze conferenties over energiebesparing.
  • Gezamenlijke aankoop van zonnepanelen (september-december 2011).
  • Energiecel OCMW.
  • Duurzame wijk Vogelzang: werkgroep 'energie' en uitvoeren van de thermografie van de woningen van de wijk.
  • Aan energie gewijde artikelen in Wolumag.