U bent hier

Home » Lokale Agenda 21 » Energie

Hoofdlijn 4 - Naar minder energieverslindend vervoer

Doelstellingen

  • Het gemeentepersoneel aanmoedigen om naar een duurzame mobiliteit over te stappen.
  • Sensibiliseren en aanmoedigen van de burger voor zijn keuze van een duurzame mobiliteit.

Reeds uitgevoerd

  • Voor het personeel van het gemeentehuis en het gemeentemagazijn: financiële aanmoediging t.o.v. de duurzame mobiliteit, ter beschikking stellen van een beveiligde fietsstalling en kleedkamers met stortbaden, één maal per jaar opzetten van een activiteit rondom de zachte mobiliteit.
  • Belangrijk net werk en het in eigen bedding brengen van het openbaar vervoer (2 bussen, 3 trams, metrolijn).
  • Steeds uitbreidend netwerk van fietspaden, zones 20, beperkt eenrichtingsverkeer.
  • Integratie in de openbare inrichting van componenten die de zachte mobiliteit bevoordelen door de bevordering van de inter-modaliteit.
  • Aanbrengen van ‘kiss & drive’ zones aan de scholen.
  • Opzetten van de gebeurtenis 'Mijn dorp in de stad” (Europese wijk van de mobiliteit).