Liens

U bent hier

Home » Lokale Agenda 21 » Leefklimaat

Hoofdlijn 2 - Naar een schone openbare ruimte en een ecologisch beheer van de afval

Doelstellingen

  • Verbeteren van de netheid van de openbare ruimten van Sint-Pieters-Woluwe.
  • Het aanmoedigen van het openbaar bestuur om de hoeveelheid afval te verkleinen en het sorteren te verbeteren.

Reeds uitgevoerd

  • Netwerk van vuilnisbakken, glasbollen en het gemeentelijk containerpark.
  • Straatvegerploegen die alle straten van de gemeente aandoen.
  • Sensibilisering van het publiek voor het verantwoordelijk beheer van het afval door het gebruik van het containerpark (frituurolie, scheikundig afval, batterijen, spaarlampen, enz.).
  • Netwerk van verdelers voor hondenpoepzakjes.
  • Duurzame wijk Vogelzang: plek voor collectief composteren (Bemel).
  • Steun aan leerprogramma's voor het sorteren: Project Tripack ("PAJ" en de takenschool), informatiesessies in de wijken en bezoek aan het sorteercentrum (PAJ).
  • Promotie van de diensten gericht op het hergebruik (bibliotheken, spelotheek, kleding- en speelgoedbeurzen, enz.).