U bent hier

Home » Lokale Agenda 21 » Leefklimaat

Hoofdlijn 3 - Naar een valorisatie van het natuurlijk openbaar en privépatrimonium die de biodiversiteit bevoorrechten

Doelstellingen

  • Geïntegreerd en met inspraak onderhouden van de door de gemeente beheerde groene ruimten .
  • De particulieren aanmoedigen om de biodiversiteit in hun tuin te bewaren.
  • Sensibilisatie tot het behoud van de inlandse fauna en flora.

Reeds uitgevoerd

  • Een straat, een boom.
  • Deelname van de aangelanden aan de verfraaiing en het onderhoud van de groene ruimten en de straten (F. Gay, J. Deraeck, Gribaumont, Lindekens).
  • Gemeenschappelijke tuinen (Herendal en de Drevekens).
  • Sensibilisatie-inspanning via Wolumag.