Liens

U bent hier

Home » Lokale Agenda 21 » Leefklimaat

Hoofdlijn 4 - Naar het behoud van de natuurlijke bronnen en de strijd tegen de verschillende vervuilingsvormen

Doelstellingen

  • Sensibiliseren en responsabiliseren voor het belang van de waterkwaliteit.
  • De waterverspilling in de gebouwen en de openbare ruimten verminderen.
  • Sensibiliseren en responsabiliseren voor de luchtkwaliteit.

Reeds uitgevoerd

  • Belangrijk werk van het sportcentrum voor de rationalisatie van het watergebruik van het zwembad.
  • Gebruik van bronwater voor het sanitair van het gemeentehuis.
  • Meetcampagne van de elektromagnetische straling veroorzaakt door de GSM-masten.