Liens

U bent hier

Home » Lokale Agenda 21 » Leefklimaat

Hoofdlijn 5 - Naar een valorisatie van het gebouwen- en kunstpatrimonium van de gemeente

Doelstellingen

  • Bevorderen van de bouw/renovatietechnieken evenals van de duurzame inrichtingen.
  • Het gemeentelijk artistiek patrimonium doen heropleven.

Reeds uitgevoerd

  • Verspreiding van een folder met de bestaande wandelingen binnen de gemeente en de in de verschillende wijken verborgen rijkdommen.
  • Jaarlijkse wedstrijd voor de plaatselijke kunstenaars.
  • Uitgeven van een boek over de geschiedenis van de gemeente en haar omgeving.