Liens

U bent hier

Home » Lokale Agenda 21 » Sociale cohesie

Hoofdlijn 1 - Naar het aanhalen van de sociale banden en het gemengd karakter binnen de wijken van de gemeente

Doelstellingen

  • Ontvangst en integratie van de inwoners in hun wijk.
  • Ondersteunen en promotie van solidariteit- initiatieven voor de onderlinge hulp en de uitwisseling tussen burgers en generaties.

Reeds uitgevoerd

  • Wijk centra (huizen) en hun activiteitenprogramma's.
  • Steun aan de systemen van locale uitwisseling.
  • Valorisatie van de aanbreng van de ouderen via verschillende programma's zoals zaken mentorschap, takenschool, enz.
  • Steun aan de jeugdbewegingen.
  • Steun voor het opzetten van gezamenlijke, door de inwoners beheerde ruimten zoals speelpleinen, moestuinen, natuurlijke ruimtes, composteringssites.