Liens

U bent hier

Home » Lokale Agenda 21 » Sociale cohesie

Hoofdlijn 3 - Naar een strijd tegen de eenzaamheid en de armoede

Doelstellingen

  • Voorstel van een aangepaste ontvangst- en begeleidingsstructuur voor verzwakte personen.
  • Uitwerken van een dienstenprogramma om de ouderen in hun dagelijks leven te helpen.

Reeds uitgevoerd

  • Vriendschapswijk, steun aan de verenigingen die zich voor de gehandicapten inzetten.
  • Hulp- en inburgeringsprogramma van het OCMW.
  • Sociaal coördinatieprogramma van het OCMW, dat de zichtbaarheid van de sociale hulp op het grondgebied van de gemeente moet bevorderen en de synergie tussen de verschillende actoren moet aanmoedigen.
  • Dienst sociale zaken.
  • Maaltijden dienst in de gemeenschapscentra.
  • Opzetten van een Sociaal Immobiliënkantoor.
  • Ter beschikking van het publiek stellen van een gratis numerieke ruimte.