Liens

U bent hier

Home » Lokale Agenda 21 » Sociale cohesie

Hoofdlijn 4 - Naar een solidaire gemeente die open staat voor de wereld

Reeds uitgevoerd

  • Coördinatie van de verenigingen voor ontwikkelingssamenwerking van de gemeente via het Raadgevend Comité voor ontwikkelingssamenwerking.
  • Toekenning door het Raadgevend Comité voor ontwikkelingssamenwerking van beurzen (250€) aan jongeren die wensen deel te nemen aan een reeds gestructureerd ontwikkelingsproject.
  • Musambira (Europees fonds 2010-2012).
  • Coöperatie met de stad Gora (DRC), in het kader van het programma voor Gemeentelijke Internationale Samenwerking, voor de uitwisseling van kennis voor het beheer van de burgerlijke stand (bevolkingsregisters, identiteitsdocumenten, enz.) 2010-2012.
  • Verbroederingen en uitwisseling van studenten.